Jakość

Wewnętrzny system kontroli

Gwarancją jakości jest wypracowany system monitorowania technologii produkcji oraz określona normami procedura kontroli ziaren sojowych, przed wprowadzeniem każdorazowej partii surowca do procesu produkcji. Procedura ta obejmuje surową i dokładną kontrolę ziaren sojowych na NON GMO.

Ziarna sojowe wykorzystywane w procesie produkcji pochodzą z regionów Północno-Wschodnich Chin.

Dysponujemy certyfikatami IP upraw, z których dostarczane są ziarna sojowe wykorzystywane w procesie produkcyjnym.

Produkty spełniają aktualne wymagania mikrobiologiczne i pozostałe parametry jakości zdrowotnej obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.GUSHEN | 2009